Untitled design (7)

Yayasan Pendidikan Islam Aman (YPIA) telah diperbadankan pada 27 September 2003 sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965. Dengan visi untuk menjadi yayasan terulung yang memperjuangkan perkembangan pendidikan berkualiti tinggi sejajar dengan  DasarPendidikan Kebangsaan,

Objektif Penubuhan

Pendidikan

Untuk membantu perkembangan pendidikan selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1961

Biasiswa

Untuk menganugerahkan biasiswa dan menyediakan bantuan kewangan dalam menggalakkan pendidikan

Sumbangan

Untuk memberikan sumbangan kepada mana- mana institusi kebajikan yang diiktiraf oleh LHDN

Jaringan

Untuk menjadi anggota gabungan badan atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau minat yang sama dengan YPIA

Visi

Menjadi Yayasan Terunggul Dalam Memacu Usaha-Usaha Pendidikan Islam Di Malaysia

Scroll to Top