FAQ

Cara Bayaran 01 : Membayar di Kaunter Zakat Pejabat YPIA

Cara Bayaran 02 : Membayar melalui Skim Potongan Gaji

Cara Bayaran 03 : Membayar zakat melalui atas talian (online)

Ya, pembayaran zakat boleh dibuat kepada YPIA walaupun bekerja di luar Negeri Kelantan.

Pembayaran zakat melalui skim potongan gaji di YPIA:-

o Prosedur Bayaran

Pembayar hendaklah mengisi borang bayaran zakat melalui potongan gaji yang disediakan oleh YPIA  

YPIA akan berurusan dengan pejabat MAIK  untuk pelaksanaan potongan gaji.

Setelah maik menerima bayaran melalui skim potongan gaji, MAIK akan mengeluarkan penyata bayaran zakat kepada para pembayar secara tahunan.

Permohonan untuk mendapatkan bayaran zakat tahunan boleh menerusi talian kami di 

0111-5336 6226

Terdapat dua garis panduan mengira zakat pendapatan sama ada:
i. 2.5% atas jumlah pendapatan kasar setahun (jika pendapatan tersebut melebihi nisab) atau;
ii. Membayar zakat setelah menolak perbelanjaan asas yang dibenarkan(berdasarkan perbelanjaan Dharuriat).

Sebahagian zakat dapat disalurkan terus kepada golongan asnaf.

Scroll to Top